jueves, 20 de enero de 2011

informació


La maleta viatgera continua buscant históries i contes. Els xiquets i xiquetes de 4 anys la conviden a sa casa on junt a la família van carregant-la de més i més contes.
Fins ara, els contacontes de la maleta han sigut:
  .DANI
  .ADRIAN
  .LAURA
  .ALBERT
  .MARCOS
  .VÍCTOR
  .CLAUDIA
  .ELENA         
 i ara es troba a casa de NATALIA
Anirem mostrant les fotos de les intervencions d'aquests contacontes i el llistat de les següents.
 Fins molt aviat!!!
   

 

domingo, 16 de enero de 2011

Dinàmica preventiva per la identificació de conflictes.


Un dia a la setmana,en assemblea,treballem les emocions i la identificació i resolució de conflictes, un moment i un lloc on  gestionar els conflictes de tal manera que tots i totes puguem créixer emocionalment.
És fonamental el diàleg, així com una actitud oberta i positiva per solucionar els conflictes amb respecte i tolerància.
La mestra representa la figura mediadora encarregada de:

.establir unes pautes molt clares i definides
.fomentar l'autonomia i identitat de cada alumne dintre del grup
.inculcar els valors de respecte i convivència
.programar i dirigir la sessió.

Els objectius d'aquestes sessions són:

* Desenvolupar l'hàbit d'escolta activa per comprendre el problema.
* Adonar-se dels propis sentiments i identificar els dels altres mitjançant els missatges verbals i no verbals.
* Treballar l'empatia i reconèixer l'estat d'ànim de l'altre (ficar-se en el seu lloc).
* Aprendre a no imposar-se, mé bé expressar les pròpies opinions sense fer mal a l'altre però també sense sometre's a l'altre.
* Recordar altres moments i situacions conflictives i com vam ser resoltes.
* Sentir-se feliç d'ajudar als altres i que els altres ens ajuden.


Cal ajudar també des de casa a aconseguir aquest control emocional i assertivitat necessaris per solucionar el conflictes de manera positiva i enriquidora.