miércoles, 6 de febrero de 2013

PROBLEMES

Conjunt d'activitats CLIC amb 50 problemes matemàtics senzills basats en operacions de suma i resta.

http://clic.xtec.cat/projects/ipsumres/jclic/ipsumres.jclic.zip

No hay comentarios: